HLAVNÍ STRÁNKA (‹‹‹ ZPĚT ‹‹‹)  

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY KMST LIBEREC

 

1) Příspěvky se hradí pololetně. Vždy na soutěžní období září-leden (v průběhu října) a na období únor-červen (v průběhu února)

 

2) Výše příspěvků

 

2.400,-Kč/pololetí (pro všechny členy mládeže, kteří se účastní organizovaných tréninků)

 

3) Forma úhrady
a) Platby se provádí bezhotovostním převodem na účet KMST Liberec, č.ú. 2900537005/2010 vedený u Fio Banky, pobočka Liberec, variabilní symbol rodné číslo nebo jméno hráče/hráčky.

b) Nebo je možné provést platbu v hotovosti u trenérů proti vystavenému příjmovému dokladu.

 

4) Příspěvky jsou určeny na
Pokrytí nákladů na pronájem haly (Home Credit Aréna - zápasy okres), pokrytí energií v hale v Nových Pavlovicích, údržba a oprava, startovné do soutěží dospělých v rámci ČAST, úhradu trenérů na trénincích a turnajích, míčky - nové plastové na trénink a soutěžní utkání, tréninkové pomůcky, cestovné a ubytování na zápasy a turnaje, pojištění, evidenční a členské poplatky, ostatní náklady spojené s chodem klubu (vedení účetnictví, webové stránky, kancelář apod., sparing ligových hráčů)

 

Turnaje / Zápasy

Krajské turnaje - hráči si hradí stratovné

Celostátní turnaje - oddíl dle možností hradí cestovné, ubytování; hráči startovné

M-ČR - oddíl hradí veškeré náklady

Dlouhodobé soutěže mužů a žen - oddíl hradí veškeré náklady: hala, míčky, rozhodčí, startovné do soutěží, cestovné

Ostatní turnaje a akce - dle uvážení vedení klubu

 

GDPR

průvodní dopis zde

informace CUS zde

formulář KMST *. doc zde, KMST *.pdf zde