HLAVNÍ STRÁNKA (‹‹‹ ZPĚT ‹‹‹)  

Základní informace o klubu

Email: kmstliberec@seznam.cz    Trenéři:
Telefon: 777 263 342   Martin Protiva, licence B
Web: http://kmst.stolni-tenis.webtra.cz/   Ivo Petříček, licence B
IČO: 46747893   Jan Masák, licence B
Číslo účtu: Fio banka, číslo účtu: 2900537005/2010   Karel Brožík, licence C
Příspěvky: ZDE   Jan Kaněra, licence C
Hala:

Hala na stolní tenis SKST Liberec u ZŠ Vrchlického

  Tereza Svatoňová, licence D
 

Vchod přes Sport Centrum Pavlovice z ulice Borový Vrch 21/36, Liberec

http://mapy.cz/s/ji4f

   

 

CÍLE KLUBU

* Cílem Klubu mládeže stolního tenisu Liberec je přivést ke stolnímu tenisu mládež a vybudovat u ní zdravý vztah ke sportu. Stolní tenis by je měl především bavit. Děti si v klubu najdou kamarády a mohou se sportem (tréninky, turnaje) smysluplně trávit volný čas.

* Organizujeme sportovní činnost - zajišťujeme tréninkový proces, snažíme se o zvyšování sportovní výkonnosti, účastníme se turnajů a podílíme se na výchově našich členů a to zejména v zásadách a duchu fair-play. Snažíme se děti učit sportovní odpovědnosti, kterou lze přenést i do osobního života. Smyslu pro povinnost (účast na trénincích), bojovnosti - nikdy se nevzdávat, naučit se vyhrávat i prohrávat, pochopit, že pro úspěch je třeba něco obětovat (volný čas, úsilí, píle), naučit se pracovat a komunikovat v kolektivu.

* Být aktivní a pořádat stolně-tenisové akce a turnaje, které vytvářejí dobré jméno klubu.

* Zajistit ekonomiku pro fungování klubu a dosahování jeho cílů.

* Realizovat osobní cíle každého člena. Každý člen je důležitý a každý má v klubu své místo. Cílem není, aby všichni hráli na vrcholové úrovni. Přínosní jsou i hráči, kteří hrají rekreačně.

 

PRAVIDLA KLUBU

1. Členem se může stát závodník do 15ti let, ale i starší. O jeho přijetí rozhodují trenéři klubu nebo jeho členové. Členství vzniká podáním přihlášky a elektronickou registrací, kterou provede zástupce oddílu. Členství opravňuje k účasti na turnajích pořádaných Krajským svazem nebo Českou asociací a účasti v mistrovských soutěžích dospělých.

2. Podmínkou účasti v klubu je pravidelná tréninková docházka, dodržování etického kodexu klubu a platba příspěvků.

3. Příspěvky jsou hrazeny ve výši stanovené oddílem. Informace jsou včas zveřejněny na nástěnce v hale, webových stránkách a rozeslány e-mailem.

4. Účast na turnajích a zápasech je realizována dle nominace trenérů nebo vedoucích družstev.

5. Povinností každého člena je mít potvrzení, že před vstupem do oddílu prošlo příslušnou zdravotní prohlídkou u sportovního lékaře a je způsobilé účastnit se tréninků klubu. Jeho povinností je každých 12 měsíců tuto prohlídku zopakovat. Za děti do 18-ti let zodpovídají za dodržování pravidel rodiče. Za děti do 18-ti let zodpovídají za dodržování pravidel rodiče.

6. Členové souhlasí s etickým kodexem člena klubu.