Název projektu: Stolní tenis bez hranic / Tenis Stołowy bez Granic

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA

INFORMACE O PROJEKTU

AKTIVITY

FOTOGALERIE

 

Aktivity: 

V rámci projektu budou realizovány aktivity, které napomohou k vytváření a rozvoji přeshraniční kooperační sítě sportovních klubu stolního tenisu a posilování  spolupráce občanské společnosti. V součinnosti obou zapojených partnerů dojde k propojení stolního tenisu na obou stranách hranice. Plánovanými aktivitami jsou: Turnaje, Společná soustředění, Společné tréninky, Předání sportovního know-how a Začlenění hráčů a týmů z Polska do soutěží v ČR. Všechny aktivity jsou blíže popsány v projektové žádosti v části "Klíčové aktivity".

Do projektu se zapojí minimálně dva partneři podávající žádost a dalších šest oddílů, které se budou účastnit některých z plánovaných aktivit. Do organizace se zapojí i Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje. V rámci projektu se uskuteční minimálně čtrnáct společných akcí (některé opakovaně s cílem vytvořit dlouhodobější tradici a pokračování spolupráce).

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania, które pomogą stworzyć i rozwinąć transgraniczne sieci kooperacyjne klubów sportowych tenisa stołowego i wzmocnią współpracę społeczeństwa obywatelskiego. W kooperacji obu partnerów dojdzie do połącznie tenisa stołowego po obu stronach granicy. Zaplanowane działania to: Turnieje, wspólne obozy sportowe, wspólne treningi, dzielenie się sportowym know-how i włączenie zawodników i drużyn z Polski do konkurencji w Czechach. Wszystkie wymienione działanie zostały bliżej opisane w części "działania kluczowe".

W projekt zostaną włączeni minimalnie dwaj partnerzy składający wniosek oraz kolejnych sześć klubów, które wezmą udział w niektórych spośród zaplanowanych działań. W ich oranizacji weźmie udział również Regionalny Związek Tenisa Stołowego Regionu Libereckiego. W ramach projektu odbędzie się minimalnie 14 wspólnych wydarzeń (działań), z czego niektóre będą się powtarzały mając na celu stworzenie bardziej długotrwałej tradycji oraz kontynuację wspólpracy.

Číslo / Numer: 3
 

Název klíčové aktivity CZ /

Nazwa działania kluczowego PL:

 

Turnaje / Turnieje


Datum zahájení / Data rozpoczęcia:

1. 5. 2018

Datum ukončení / Data zakończenia:

31. 5. 2020

Sportovní klub stolního tenistu Liberec, z.s.

Mini Open Liberec, 5/2019 a 5/2020, účastníků: 100
Mezinárodní turnaj mládeže Liberec, 6/2018, 6/2019, účastníků: 100
Přátelské utkání dospělých Liberec, 6/2018, 6/2019, účastníků: 80
Turnaj přátelství Liberec, 8/2018, 8/2019, účastníků: 80
Mezinárodní turnaj veteránů, Liberec, 9/2018, 9/2019, účastníků: 400
Turnaj partnerských základních škol, 6/2019, účastníků: 50

Klub Sportowy RACKETS w Bogatyni:
Turnaj dětí ve stolním tenisu a badmintonu Bogatynia, 9/2018, 9/2019, účastníků: 90
Otevřený turnaj ve stolním tenisu pro veřejnost Bogatynia, 6/2018, 6/2019, účastníků: 100
Turnaj dospělých "bez hranic" Bogatynia, 11/2018, 9/2019, účastníků: 80
Turnaj partnerských základních škol, 6/2018, účastníků: 50

Sportovní klub stolního tenistu Liberec, z.s.
Mini Open 5/2019, 5/2020, uczestników: 100
Międzynarodowy Turniej Młodzieży Liberec, 6/2018, 6/2019, uczestników: 100
Mecz Przyjaźni Dorosłych Liberec, 6/2018, 6/2019, uczestników: 80
Turniej Przyjaźni Liberec, 8/2018, 8/2019, uczestników: 80
Międzynarodowy Turniej Weteranów, 9/2018, 9/2019, uczestników: 400
Turniej Partnerskich Szkół Podstawowych, 6/2019, uczestników: 50

Klub Sportowy RACKETS w Bogatyni:
Turniej Dzieci w Tenisie Stołowym i Badmintonie Bogatynia, 9/2018, 9/2019, uczestników: 90
Otwarty Turniej w Tenisie Stołowym dla publiczności Bogatynia, 6/2018, 6/2019, uczestników: 100
Turniej Dorosłych "Bez Granic" Bogatynia, 11/2018, 9/2019, uczestników: 80
Turniej Partnerskich Szkół Podstawowych, 6/2018, uczestników: 50

Číslo / Numer: 4
 

Název klíčové aktivity CZ /

Nazwa działania kluczowego PL:

 

Společná soustředění /Wspólne obozy sportowe


Datum zahájení / Data rozpoczęcia:

1. 5. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:

31. 5. 2020

Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s.:
Soustředění mládeže Liberec, 8/2018, 8/2019, účastníků: 70
Vánoční soustředění Liberec, 12/2018, 12/2019, účastníků: 60
Jarní soustředění, 2/2019, 2/2020, účastníků: 50

Společné soustředění mládeže je další podstatnou aktivitou, kde se v hlavním přípravném období budou na novou sezonu společně připravovat oba oddíly a zvyšovat svoje herní schopnosti. Aktivita je podstatná i v sociální rovině, kdy jsou spolu oba partneři celý týden (dospělí, mládež, trenéři, funkcionáři).

Klub Sportowy RACKETS w Bogatyni:
Společné soustředění Polsko, 7/2018, 7/2019, účastníků: 60

 

Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s.:
Wspólny obóz sportowy młodzieży w Libercu, 8/2018, 8/2019, uczestników: 70
Świąteczny Obóz Sportowy w Libercu, 12/2018, 12/2019, uczestników: 60
Wiosenny Obóz Sportowy w Libercu, 2/2019, 2/2020, uczestników: 50

Wspólny obóz sportowy młodzieży to kolejne istotne przedsięwzięcie, podczas którego zawodnicy z obu klubów będą wspólnie trenować w głównym okresie przygotowań do nowego sezonu i poprawiać w ten sposób swój styl gry. Obóz jest ważny także z punktu widzenia wzajemnej integracji społecznej, ponieważ członkowie obu klubów spędzą razem cały tydzień (dorośli, młodzież, trenerzy, działacze).

Klub Sportowy RACKETS w Bogatyni:
Wspólny obóz sportowy młodzieży na terenie Polski, 7/2018, 7/2019, uczestników: 60

 

Číslo / Numer: 5

 

Název klíčové aktivity CZ /

Nazwa działania kluczowego PL:

 

Společné tréninky/Wspólne treningi


Datum zahájení / Data rozpoczęcia:

1. 5. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:

31. 5. 2020

Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s.:
Společné tréninky v Liberci, 5/2018 - 5/2020, účastníků: 16 osob x 80 treninků = 1280


Klub Sportowy RACKETS w Bogatyni:
Společné tréninky v Bogatyni, 5/2018 - 5/2020, 16 osob x 24 treninků = 384


V průběhu projektu budou probíhat společné tréninky obou oddílů a to pravidelně jednou týdně v Liberci a jednou za 14 dnů v Bogatyni. Dojde tak k předání know-how, zvýšení sportovní úrovně a co je nedůležitější, že oba partneři a jeho členové budou pravidelně v kontaktu (mládež, dospělí, trenéři, funkcionáři).

Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s.:
Współne treningi w Libercu, 5/2018 - 5/2020, uczestników: 16 osob razy 80 treningów = 1280


Klub Sportowy RACKETS w Bogatyni:
Wspólne treningi w Bogatyni, 5/2018 - 5/2020, uczestników: 16 osob razy 24 treningów = 384


Podczas trwania projektu z regularnością będą się odbywały wspólne treningi obu klubów raz w tygodniu w Libercu i raz w 2 tygodnie w Bogatyni. Dzięki temu dojdzie do wymiany know-how, podniesienia poziomu sportowego i co najważniejsze, oba kluby partnerskie oraz ich członkowie będą w regularnym kontakcie (dorośli, młodzież, trenerzy, działacze).

Číslo / Numer: 6

 

Název klíčové aktivity CZ /

Nazwa działania kluczowego PL:

 

Předání sportovního know-how / Dzielenie się know-how sportowym


Datum zahájení / Data rozpoczęcia:

1. 5. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:

31. 5. 2020

Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s.:
Trenérský seminář 6/2018 Liberec, účastníků: 16


Klub Sportowy RACKETS w Bogatyni:
Trenérský seminář 8/2019 Bogatynia, účastníků: 18


Cílem setkání je i rozšíření znalostí o stolním tenisu. Především jeho technicko-taktické stránky. Budou realizovány dva workshopy, každý na jedné straně hranice.

Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s.:
Seminarium (szkolenie) dla trenerów 6/2018 Liberec, uczestników: 16


Klub Sportowy RACKETS w Bogatyni:
Seminarium (szkolenie) dla trenerów 8/2019, uczestników: 18


Cel spotkania to poszerzenie wiedzy o tenisie stołowym, głównie o aspektach techniczko-taktycznych.
Odbędą się dwa warsztaty, po jednym na każdej stronie granicy.

Číslo / Numer: 7


Název klíčové aktivity CZ /

Nazwa działania kluczowego PL:


Začlenění hráčů a týmů z Polska do soutěží v ČR/ Zaangażowanie zawodników i drużyny z Polski do konkurencji w Czechach


Datum zahájení / Data rozpoczęcia:

1. 5. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:

31. 5. 2020

Účast hráčů z KS Rackets Bogatynia v soutěžích ČR, účastníků: 2


Účast týmu z Polska v dlouhodobých soutěžích v Libereckém kraji: 1 tým


Cílem této aktivity je unikátní zapojení týmu z KS Rackets Bogatynia do soutěží v České republice, konkrétně Libereckém kraji, kde funguje kvalitnější pravidelná dlouhodobá soutěž mužů i žen. Jedná se o inovativní změnu, která jinak není běžná ani v jiných sportech. Vše bylo předjednáno na úrovni národních svazů stolního tenisu.

Udział graczy z KS Rackets Bogatynia w konkurencjach na terenie Czech, uczestników: 2

Udział drużyny z Polski w długookresowych konkurencjach w Regionie Libereckim, uczestników: 1 drużyna

Celem tego działania jest zaangażowanie drużyny z KS Rackets Bogatynia do konkurencji w Regionie Libereckim, gdzie funkcjonuje regularna i długokresowa konkurencja (liga) mężczyzn i kobiet na wysokim poziomie. Chodzi o inowacje, która dotychczas nie jest zwyczajem nawet w innych dziedzinach sportowych. Udział polskich graczy/drużyny oraz jego warunki zostały ustałone w narodowych związkach tenisa stołowego obu państw.